یکشنبه ۲۴ فروردین ۹۹در این خواب بد بد، من و تو خوب خوبیم نترس از این سیاهی، تو شب تابی مگه نه ؟ نترس از مرگ دریا، خود آبی مگه نه ؟


نظرها (19)