سه شنبه ۱۸ خرداد ۸۹عاشقانه هائی از جنس خاک وطن را ارائه دادیم که امید است عاشقانه به آن نگاه شود.
نظر و نقد همیشه سازنده است.

داریوش اقبالی
روزبه بمانی
علیرضا افکاری


نظرها (260)