یکشنبه ۲۲ مرداد ۹۱

آذربایجان سنین باشین ساغ اولسون

نترس از این سیاهی، تو شبتابی ، مگه نه؟
نترس از مرگ دریا، خود آبی، مگه نه؟
باری دیگر زلزله در سرزمین ما فاجعه‌ساز شد، در آستانه حادثه ای دلخراش در شمال غرب کشورمان، تنی چند ازهموطنان غیور و آزاده آذری ما دیده بر جهان بستند و بسیاری دیگر هم آسیب دیده و سوگوار، و همه ما اندوهگین و زخمدار. این مصیبت را به ملت ایران، بویژه هموطنان آسیب دیده و صبور آذریم در اهر، ورزقان و هریس، تسلیت گفته، برای بازماندگان این عزیزان آروزی صبر، شکیبایی و سلامت میکنم و پایداری را برای تمامی هموطنانم آرزو میکنم